OPĆI UVJETI I PRAVILA POSLOVANJA I KORIŠTENJA USLUGE ONLINE PRODAJE

1. Uvod  

Ovi Opći uvjeti i pravila poslovanja (dalje: Opći uvjeti i pravila) uređuju način korištenja usluge online prodaje dostupne na internetskim stranicama http://www.tommy.hr kao i putem mobilne aplikacije TommySpiza (dalje: Tommy online prodaja).

Tommy online prodaja uključuje kupnju asortimana robe tvrtke Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, 21 000 Split, OIB: 00278260010 (dalje: Tommy) koji se nalazi u ponudi Tommy online prodaje  putem web stranice www.tommy.hr te putem mobilne aplikacije TommySpiza koje se mogu koristiti za vašu privatnu upotrebu na način utvrđen ovim Općim uvjeti i pravilima. Korištenjem Tommy online prodaje obvezujete se poštivati ove Opće uvjete i pravila.

Tommy online prodaja nudi uslugu „Pokupi“ koja Vam omogućava narudžbu robe iz ponude Tommy online prodaje te preuzimanje naručene robe u odabranoj poslovnici (dalje u tekstu: Pokupi).

TommySpiza je mobilna aplikacija koja omogućuje kupnju vaše robe putem usluge Pokupi, a na način i po uvjetima utvrđenim ovim Općim uvjetima i pravilima (dalje u tekstu: TommySpiza).

Registrirani korisnik je fizička osoba koja ima otvoren korisnički račun za usluge Tommy online prodaje (dalje u tekstu: Registrirani korisnik/Korisnik).

Kupac je fizička osoba koja naručuje i plaća robu tvrtke Tommy posredstvom Tommy online prodaje (dalje u tekstu: Kupac).

Automatski e-mail je e-mail koji se automatski generira od strane sustava te koji Korisnik ili Kupac dobije na e-mail kojim je izvršena registracija na Tommy online prodaji u slučajevima kao što su promjena podataka, potvrda narudžbe i slično (dalje u tekstu: Automatski e-mail). Na Automatski e-mail se ne odgovora budući da se isti generira automatski od strane sustava te se ne čita.

Isporuka/Preuzimanje robe definira se kao trenutak kada Kupac preuzima naručenu robu u odabranoj poslovnici (dalje u tekstu: Isporuka ili Preuzimanje).

Roba iz asortimana Tommy online prodaje obuhvaća sve proizvode koji se u trenutku narudžbe nalaze u ponudi Tommy online prodaje.

Ovi Opći uvjeti i pravila podložni su promjenama u bilo kojem trenutku. Stoga biste stranice s Općim uvjetima i pravilima trebali provjeriti pri svakoj posjeti web stranice za online prodaju Tommy-a ili korištenja TommySpize. Ako web stranice Tommy online prodaje, odnosno aplikaciju TommySpiza nastavite koristiti nakon što su na istoj objavljeni izmijenjeni Opći uvjeti i pravila smatra se da ste suglasni s novim Općim uvjetima i pravilima poslovanja Tommy-a. Tommy nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena web sadržaja, kao ni za bilo kakvu štetu prouzročenu Registriranim korisnicima, Kupcima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.  

2. Uvjeti kupnje 

Ovim Općim uvjetima i pravilima utvrđuje se postupak registracije, naručivanja, plaćanja, preuzimanja te reklamacije robe koja je dostupna putem usluge Pokupi u Tommy online prodaji. Postupak te uvjeti kupnje/prodaje robe putem usluge Pokupi definirani su kroz sljedeće etape: 

• Registracija
• Naručivanje
• Plaćanje
• Preuzimanje
• Povrat/reklamacija

Naručena roba preuzima se na prodajnim mjestima Tommy-a.
Tommy putem Tommy online prodaje omogućuje kupnju asortimana robe koji se nalazi u ponudi Tommy online prodaje.
Sve cijene izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn) i uključuju PDV. Roba se naplaćuje po cijenama važećim na dan naručivanja bez obzira na odabrani datum preuzimanja.

Tommy zadržava pravo neizvršenja narudžbe ukoliko postoji sumnja na zlouporabu. 

2.1. Registracija 

Usluge Tommy online prodaje možete koristiti  nakon što ste se uredno registrirali. Da bi ste se uredno registrirali potrebno je da posjedujete e-mail adresu te slijedite upute za registraciju.

Da biste se registrirali i koristili usluge Tommy online prodaje, morate imati najmanje 18 godina. Urednom registracijom stječete status Registriranog korisnika.
Registrirani korisnik snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i kupnje. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije ili kupnje, molimo da bez odgode ažurirate vaš korisnički račun unutar sustava Tommy online prodaje.
Nakon izvršene registracije, odnosno aktivacije korisničkog računa ili promjene podataka korisničkog računa (e-mail adrese, lozinke i slično) dobiti ćete Automatski e-mail s Potvrdom o aktivaciji odnosno promjeni od strane Tommy-a na e-mail kojim ste se registrirali kao Korisnik. Automatski e-mail s Potvrdom se prosljeđuje u trenutku aktivacije ili promjene.

2.2. Naručivanje robe 

Roba se naručuje elektroničkim putem. Pritiskom ikone „Dodaj u košaricu“ ili „Dodaj“ odabrana roba se dodaje u potrošačku košaricu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada Korisnik prođe cijeli proces kupnje.

Trenutkom potvrde narudžbe Registrirani korisnik stječe status Kupca.
Kupac odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupnje robe.
Tommy online prodaja Kupcu i Registriranom korisniku pruža mogućnosti kao što su: 

▪ Pregled akcijskih proizvoda
▪ Pregled favorita
▪ Pregled prošlih narudžbi
▪ Otkazivanje narudžbi
▪ Izmjena podataka korisničkog računa 

Nakon izrade i potvrde narudžbe, na e-mail kojim ste se registrirali kao Korisnik dobiti ćete Automatski e-mail s Potvrdom da je narudžba zaprimljena od strane Tommy-a. Automatski e-mail Vam se prosljeđuje u trenutku potvrde narudžbe.

Tommy se obvezuje isporučiti svu naručenu robu koju u trenutku isporuke ima na zalihama prodavaonice u kojoj će Kupac pokupit narudžbu.

Slike proizvoda na Tommy online prodaji su ilustrativne prirode te slika koja ilustrira robu na internetskoj stranici ili mobilnoj aplikaciji ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju robe. 

Tommy će nastojati na Tommy online prodaji objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih. 

Kupnja je moguća samo u količinama primjerenim za kućanstvo. 

Ovisno o odlukama Tommy-a akcijska prodaja robe putem Tommy online prodaje može i ne mora biti ista kao i u poslovnicama, odnosno unutar redovnog kanala prodaje.

2.3. Plaćanje robe 

Kupac se obvezuje naručenu robu platiti Tommy-u jednim od načina plaćanja navedenih na web stranici Tommy-a. 

2.3.1. R1 račun

Kupac može putem Tommy online prodaje zatražiti izdavanje R1 računa. Odredbe ovih Uvjeta koje reguliraju izdavanje i dostavu računa na isti način se primjenjuju na R1 račun.

2.3.2. Vagani varijabilni trošak

Cijena na narudžbi naša je procjena koliko će vaša narudžba iznositi na dan preuzimanja vaše narudžbe. Može se dogoditi da će iznos vašeg računa malo odstupati od onog koji Vam je prikazan s ukupnim vaganim varijabilnim troškom na narudžbi i potvrdi Vaše narudžbe u Tommy online prodaji. 

Konačni račun može se razlikovati od cijene iskazane na vašoj narudžbi: 

Vagani varijabilni trošak za vaganu robu je cijena za robu poput sireva, salama te voća i povrća koji se naplaćuju prema težini, a ne komadu. Primjer: cijena prikazana za određenu salamu može biti za 200 grama, a dostavit ćemo Vam odabranu salamu koja može odstupati po težini. Odstupanja težine su minimalna, što znači da možete dobiti nekoliko grama više ili manje, a cijena će biti obračunata po točnoj težini koja Vam je dostavljena. 

2.4. Preuzimanje narudžbe 

Narudžbe izvršene putem usluge Pokupi mogu se preuzeti na lokaciji odabranoj prilikom izrade narudžbe svaki radni dan, subotom i nedjeljom u radnom vremenu poslovnice u kojoj se preuzima narudžba. Ako postoji slobodan termin, sve narudžbe koje pristignu za uslugu Pokupi do 5:00 sati mogu se preuzeti isti dan od 9:00 sati, dok se narudžbe pristigle do 18:00 sati mogu preuzeti isti dan od 20:00 sati. Narudžbe pristigle iza 18:00 sati mogu se preuzeti sljedeći radni dan.

Kupac je dužan prije preuzimanja pregledati robu, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu robu. 

Nakon preuzimanja i plaćanja vaše narudžbe uručuje Vam se račun, a na e-mail kojim ste se registrirali dobiti ćete Automatski e-mail s Potvrdom o preuzetoj narudžbi od strane Tommy-a. Automatski E-mail s Potvrdom prosljeđuje Vam se u trenutku zaključenja transakcije na dostavi.

U slučaju kartičnog plaćanja, dostavit će Vam se Automatski e-mail s Potvrdom o statusu kartične transakcije na e-mail kojim ste se registrirali, tj. Potvrda da je transakcija provedena ili da nemate dovoljno sredstava, a Račun prilikom preuzimanja narudžbe.  

Narudžbu može preuzeti Kupac ili treća osoba prema uputi Kupca, a temeljem QR koda koji je Kupac dobio za pojedinu narudžbu. 

Narudžbu koja sadrži alkoholne, duhanske i slične proizvode čija je prodaja zabranjena maloljetnicima može preuzeti samo punoljetna osoba. U protivnom, Kupac je odgovoran za eventualne posljedice uslijed takvog preuzimanja. 

2.5. Reklamacije, povrati i prigovori 

Kao Kupac imate pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u slijedećim slučajevima: 

• ukoliko smo Vam isporučili robu koju niste naručili (npr. pogrešan proizvod);
• ukoliko smo Vam isporučili robu s greškom.

U slučaju zahtjeva za povratom robe iz opravdanih razloga, dužni ste uputiti pismeni prigovor putem maila na adresu: potrosacki-servis@tommy.hr

Na isti način možete nam se obratiti i ukoliko ste nezadovoljni našom uslugom. 

Kako bi što brže mogli provjeriti narudžbu na koju imate prigovor, molimo da navedete broj narudžbe i broj računa te da navedete opisno na što se prigovor odnosi (npr. u slučaju reklamacije na hranu, molimo da navedete ili fotografirate robu).

Nakon zaprimljenog prigovora, na e-mail s kojeg je poslan prigovor, poslat ćemo vam Automatski e-mail s Potvrdom da smo isti zaprimili te ćemo vam najkasnije u roku 15 dana odgovoriti na prigovor (15 dana od dana kada smo zaprimili prigovor), sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača. 

Ukoliko utvrdimo da je Vaš prigovor opravdan, imate pravo na djelomični raskid ugovora (u odnosu na proizvod/proizvode na koje imate prigovor) uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod ili potrošačku karticu minimalno u iznosu uplaćenog iznosa, a kojega možete iskoristiti prilikom slijedeće kupnje.

Prihvaćamo povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko utvrdimo da je prigovor opravdan te da niste utjecali na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav drugi nedostatak robe. U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi Tommy. 

Pravo na povrat robe nemate u slučajevima da je:

1. Proizvodu istekao rok trajanja, a preuzeli ste ga s važećim rokom trajanja;
2. Otvoren proizvod valjanog roka trajanja, koji je ispravan i zdravstveno sukladan.
3. Odgovornost za materijalne nedostatke
Odgovornost za materijalne nedostatke će se rješavati sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.

4. Pravo kupca na odustanak od Ugovora (otkazivanje narudžbe prije preuzimanja)

Kupac ima pravo odustati od narudžbe koju još nije preuzeo najkasnije 2 sata prije predviđenog termina preuzimanja narudžbe bez ikakvog trošak.

Ukoliko je Kupac narudžbu platio kartičnim putem Tommy će izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti.

U slučaju odustanka od narudžbe dobiti ćete Automatski e-mail s Potvrdom o otkazanoj narudžbi od strane Tommy-a na e-mail kojim ste se registrirali. Automatski e-mail s Potvrdom prosljeđuje Vam se u trenutku otkazivanja narudžbe.

5. Pravo Kupca na jednostrani raskid Ugovora 

Ugovor koji sklapate s Tommy-em za prodaju robe i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji robe ili usluga koji je konzumiran isporukom robe od strane Tommy-a te izvršenim plaćanjem s vaše strane, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi uvjeti sastavni su dio uvjeta i pravila poslovanja između Tommy online prodaje i Kupca. 

Sukladno čl.72. st.1. Zakona o zaštiti potrošača, svaki ugovor sklopljen putem daljinske komunikacije/na daljinu  (internetska trgovina) možete raskinuti ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana, od dana kada ste Vi ili treća osoba koju ste Vi odredili (koja posjeduje QR kod) preuzeli robu. Ne morate navesti razlog za raskid ugovora, ali nas morate unutar tog roka obavijestiti trajnim medijem o svojoj odluci o raskidu ugovora (putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražavate svoju volju o raskidu ugovora, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte) na jedan od sljedećih načina:

– preporučenom pošiljkom poslanom poštom na adresu: Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, 21 000 Split;
– elektroničkom poštom na adresu: potrosacki-servis@tommy.hr

 U slučaju dostave obavijesti o jednostranom raskidu ugovora putem e-maila na gore navedenu adresu dobit ćete, bez odgađanja, Automatski e-mail s Potvrdom o zaprimanju obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora na e-mail s kojeg je raskid upućen.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovoj poveznici.

Ako jednostrano raskinete ovaj ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.
Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.
Robu morate vratiti Tommy-u bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. 

Izravne troškove povrata robe obavezni ste snositi sami ako koristite svoje pravo na jednostrani raskid ugovora (u roku od 14 dana od kada ste uputili izjavu o odluci za raskidom ugovora), a ukoliko roba ne može biti vraćena poštom na uobičajen način možete se obratiti Tommy-u na besplatni broj telefona: 0800 0203 ili e-mail adresu: potrosacki-servis@tommy.hr radi pribavljanja obavijesti o načinu vraćanja robe.
Vaša odgovornost detaljno je utvrđena Pravilnikom o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija (NN 72/14)  koji možete vidjeti na poveznici. Roba koju vraćate mora biti u dobrom stanju, neotvorena, nekorištena i u originalnoj ambalaži. Ukoliko je roba vraćena neispravna, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se ista ne dostavi u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da niste ispunili svoju obavezu povrata robe te Vam nismo dužni izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već se može raditi procjena umanjenja vrijednosti robe. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

U slučaju jednostranog raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj sve ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Nemate pravo na jednostrani raskid ugovora:

– ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe (svježa hrana, lako pokvarljiva hrana s mikrobiološkog gledišta i sl.),
 – kad je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon preuzimanja,
– u svim drugim slučajevima predviđenim Zakonom o zaštiti potrošača.

Cjelovite informacije vezane uz pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača. 

6. Internetsko rješavanje sporova 

Posebnom regulativom Europske unije od 15.02.2016. sporove cijele EU vezane uz internetsku kupnju biti će moguće riješiti putem ORS platforme (eng. ODR) kojoj možete pristupiti putem linka http://ec.europa.eu/odr.

7. Zaštita osobnih podataka

Tommy jamči kako se svi osobni podatci Korisnika i Kupaca koriste samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno da se izvrše usluge Tommy online prodaje. Tommy s osobnim podatcima Korisnika i Kupaca koje prikupi prilikom izvršavanja usluga Tommy online prodaje postupa sukladno Općoj EU uredbi o zaštiti podatka 2016/679/EZ i Zakonom o provođenju Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018.)

Više informacija o zaštiti osobnih podataka i politici privatnosti Tommy-a možete naći na ovoj poveznici.

8. Vanjske usluge 

Usluge koje pruža Tommy online prodaja ne uključuju troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i drugu elektroničku opremu (elektroničke uređaje) te usluge za pristup našim stranicama. Tommy nije odgovoran za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom narudžbe ili pregledavanja/pretraživanja web stranica i korištenja mobilne aplikacije TommySpiza. 

9. Intelektualno vlasništvo 

Sadržaj Tommy internet stranice i mobilne aplikacije TommySpiza je zaštićen i Tommy ostvaruje isključivo pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na Tommy stranicama dužni ste prethodno kontaktirati Tommy putem e-mail adrese: potrosacki-servis@tommy.hr ili putem besplatnog broja telefona: 0800 0203.

10. Dostupnost Tommy online prodaje 

Iako Vam Tommy nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, Tommy ne može garantirati da će usluge online prodaje odgovarati vašim potrebama. 

Pristup na Tommy internetske stranice (www.tommy.hr) kao i pristup mobilnoj aplikaciji TommySpiza ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje ćemo nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku. 

U slučaju više sile i/ili drugih izvanrednih situacija prema ocjeni Tommy-a i bez obzira je li za iste proglašeno izvanredno stanje od strane nadležnih tijela, Korisnici i Kupci su upoznati s time da postoji mogućnost usporenog pružanja usluga ili njezine djelomične ili čak potpune uskrate, u bilo kojoj fazi narudžbe odnosno isporuke. Korisnici i Kupci prihvaćaju da u takvim okolnostima Tommy može odstupiti od ovih Općih uvjeta te uslugu pružiti u opsegu koji mu je u tom trenutku logistički, asortimanski i operativno prihvatljiv, uključujući ali ne ograničavajući se na pravo da u cijelosti ili djelomično onemogući: 

• pristup Tommy online prodaji,
• naručivanju robe, kao i
• isporuku već naručene robe.

11. Povezane internet stranice 

Web stranica Tommy uključuje linkove na druge internet stranice, materijali na tim stranicama su izvan kontrole Tommy-a, Korisnici i Kupci na njih pristupaju na vlastitu odgovornost i rizik te stoga Tommy nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama. 

Dio web stranice Tommy predviđen je za oglašavanje i oglašivači su odgovorni da ti materijali budu usuglašeni sa zakonskim normama i pravilima. Tommy nije odgovoran za bilo kakve pogreške i nepravilnosti marketinških materijala. 

12. Suglasnost

Ukoliko niste suglasni s ovim Općim uvjetima i pravilima, molimo nemojte koristiti Tommy online prodaju. 

13. Ništetne odredbe 

U slučaju ništetnosti pojedinih odredbi Općih uvjeta i pravila  takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe i preostali dijelovi ovih Općih uvjeta i pravila će ostati na snazi. 

14. Odricanje od prava 

Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz Općih uvjeta i pravila, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom istih prava u budućnosti, kao ni bilo kojih drugih prava navedenih u Općim uvjetima i pravilima. 

15. Rješavanje sporova 

Za sve što nije regulirano ovim Općim uvjetima i pravilima primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.

Sve sporove proizašle iz korištenja Tommy online prodaje ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati u vezi s ovim Općim uvjetima i pravilima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti su suda u Splitu, uz primjenu mjerodavnog materijalnog hrvatskog prava. 

16. Primjena uvjeta korištenja 

Opći uvjeti i pravila primjenjuju se od 5. listopada 2020. godine i vrijede do opoziva ili promjene od strane Tommy-a.

SCROLL UP